کتاب آموزشی صوتی ،تصویری فنچ ایران

طبق استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای 

استاندارد پرورش پرندگان زینتی (فنچ سانان )

پورتال آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای

پرورش پرندگان زینتی(فنچ سانان)

این دوره در سال 1400 با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی(مرکز آموزش شهید سلیمانی شهر اراک)  بصورت بین المللی با کد ایسکو  طراحی و تدوین گردید .

آزمون سازمان فنی و حرفه ای

نمونه گواهینامه بین المللی و گواهی حضور در دوره

شرکت کنندگان عزیزبعد از سپری کردن دوره آموزشی فنچ سانان می توانند با مراجعه به سازمان فنی و حرفه ای و قبولی در آزمون عملی و تئوری مدرک بین المللی خود را دریافت نمایند.

وبینار عمومی اول

پرورش عمومی فنچ سانان

وبینار تخصصی دوم

پیشگیری ،تشخیص و درمان انواع بیماری فنچ سانان

وبینار تخصصی سوم

اصول تغذیه فنچ سانان

وبینار تخصصی چهارم

اصول استاندارد سازی سالنها

وبینار عمومی پنجم

بازاریابی و تحلیل بازار فنچ سانان

وبینار عمومی ششم

کارآفرینی و اشتغال در حوزه پرندگان زینتی (فنچ سانان )

آموزش تخصصی فنچ سانان

در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای با کدام یک از نژادها ی فنچ آشنا می شوید ؟

نژادهای ( زبرا ،گلدین ،جغدی ، بنگالی ،گلوبریده ،کرواتی ،توت فرنگی ،نرگسی ،پاکستانی ،چاشنی ،وآیدا،الماسی ،ستاره ای ،جامبو،انگلیسی ،اروپایی و….

0 +
کل شرکت کنندگان در دوره
0 +
تعداد آزمونگران عملی در کشور
0 +
تعداد مربی در کشور
0 +
تعداد استانداردآموزشی