Menu Navigation

درباره فنچ زبرا

فنچ زبرا پرنده کوچک وبسیار زیبا ست که به صورت اجتماعی در همه جای جهان و اغلب در قاره استرالیایافت می شوند این پرنده رکورد بیشترین نگهداری بین پرندگان زینتی را در جهان دارا می باشد .

فنچ زبرا یکی از پرندگان کوچک با طول متوسط 9 سانتیمتر بومی چمنزارهای استرالیا می باشد. با توجه به اینکه کشور استرالیا دارای سیاست درهای بسته برای صدور حیوانات به خارج می باشد، اغلب فنچهایی که در خارج از این کشور دیده می شوند در استرالیا متولد نشده اند
فنچهای زبرا دارای تنوع رنگ بسیاری می باشند و در زمره معروفترین پرندگانی که در قفس نگهداری میشوند، بشمار می آیند. فنچهای زبرا حیوانات دلپذیری برای نگهداری در منزل محسوب می شوند. یک فنچ نر بالغ رنگینتر و معمولاً براحتی از فنچ ماده قابل تشخیص است. یک فنچ نر بطور معمول دارای نوک و گونه های نارنجی روشن، هاشورهای سیاه و سفید در سرتاسر گلو و سینه و خالهای قهوه ای در دو طرف بدن می باشد
محبوبیت شدید فنچ های زبرا به دو خصوصیت  رنگین بودن و قابلیت زاد و ولد آسان آنها نسبت داده می شود. معمولاً دارندگان فنچها فرصتهای مکرری برای دیدن رفتارهای جنسی، جفت گیری و تولد جوجه های فنچها خواهند داشت

 

 

ارتباط با ما